Hoe werk ik?

Ieder mens en ieder kind is uniek. De hulpvraag waarmee mensen bij mij komen, is altijd gevormd door iemands verleden, sociale omgeving, normen en waarden. Vandaar dat er geen standaard traject is. Wel werk ik volgens een werkwijze, waarbij de intake, reflectie en een eindevaluatie vaste onderdelen zijn.

Mijn manier van coachen is laagdrempelig, oplossingsgericht en actief. Ik maak naast gesprekken, ook gebruik van verschillende werkvormen, zoals mindfulnessoefeningen, ademhalingstechnieken, de RET-methode (een vorm van cognitieve gedragstherapie) en creatieve opdrachten. Tevens geef regelmatig korte opdrachten mee naar huis.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

“Wie goed doet, goed ontmoet” is een gezegde dat voor mij leidend is. Deze leefregel inspireert mij, om eenmaal per kwartaal een volwassene of kind te coachen, zonder daarvoor een vergoeding te vragen. Het gaat hierbij om mensen, voor wie het financieel niet haalbaar is om zelf een coachingstraject in te gaan.