Kind / tiener

meisje_roze

Als kindercoach leer ik uw kind om zich bewust te worden van hoe het in bepaalde situaties reageert en hoe het zich daarbij voelt. Afhankelijk van de hulpvraag, bekijken we samen hoe uw kind het probleem op kan lossen of leert om ermee om te gaan. Ook het vergroten van het zelfvertrouwen en bewustwordig van de eigen kwaliteiten, zijn een belangrijk onderdeel van het coachingstraject.

Een kindercoachingstraject kan ingezet worden bij:

  • Pestsituaties
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Faalangst
  • Slaapproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Scheidingssituaties
  • Omgaan met een (chronische) ziekte
  • Hoogsensitiviteit
  • Leerproblemen

De werkwijze is afhankelijk van de hulpvraag van uw kind. De wens of vraag van uw kind is altijd leidend. Door middel van een lichaamsgerichte benadering (bewegen / sport / rollenspellen) en creatieve opdrachten (tekenen / kleien / muziek), probeer ik het kind te laten ervaren, wat de huidige situatie met hem of haar doet en wat een toekomstige situatie zou kunnen betekenen. Bij tieners is de werkwijze afhankelijk van hun voorkeuren. Zowel bij kinderen als bij tieners is outdoor coaching mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met de ouder(s).