Werkwijze

Iedereen is uniek en heeft z’n eigen traject. Soms kom je al binnen één of twee sessies tot een inzicht, dat jou zodanig heeft geholpen, dat je zelf verder kan. Andere trajecten hebben weer meer tijd nodig. Gemiddeld genomen ziet een coachingstraject er als volgt uit:

  • Intakegesprek: 45 minuten
    Een kennismakingsgesprek, waarin we de hulpvraag duidelijk proberen te krijgen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en pas daarna bepaal je of je het coachingstraject wilt ingaan.
  • Coachingstraject: 60 minuten per gesprek- gemiddeld vijf tot zeven sessies
    In dit traject bekijken we hoe de huidige situatie is en kijken we wat je nodig hebt, om de gewenste situatie te bereiken. Met elkaar maken we een plan van aanpak, zodat de nieuwe inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden.
  • Eindevaluatie: 60 minuten – ongeveer zes weken na de laatste sessie
    We evalueren de nieuwe situatie.

In een kindercoachingstraject is er altijd laagdrempelig contact met de ouders.  Desgewenst kunnen ouders na elke sessie een schriftelijk verslag krijgen. Daarnaast is er ook een tussenevaluatie mogelijk (na ongeveer drie sessies).

De sessies vinden plaats in mijn praktijk in de Groepspraktijk Bussum (Vondellaan 45, Bussum), maar er kan ook gekozen worden voor outdoor coaching. Indien nodig kan ik ook consulten aan huis verzorgen.

Aangesloten bij de NOBCO